Het lijkt erop dat het spreekrecht van slachtoffers nog verder uitgebreid wordt, ondanks de bezwaren van vooraanstaande strafrechtadvocaten. Minister Dekker (rechtsbescherming, VVD) onderzoekt of slachtoffers ook hun mening mogen geven over de voorwaardelijke invrijheidstelling van een verdachte, of over de verlenging van zijn TBS. 

De minister reageert hiermee op een voorstel van het CDA. Volgens justitiewoordvoerster Madeleine van Toorenburg zijn er in Canada “mooie ervaringen” opgedaan met spreekrecht van slachtoffers op momenten dat verdachten mogelijk weer op vrije voeten komen. Ze kunnen zich dan uitspreken in zogenaamde “probation committees”. Deze week bleek in de Tweede Kamer dat alleen de Partij voor de Dieren het CDA-voorstel niet omarmt.

Fopspeen

De afgelopen tijd hebben strafpleiters als Peter Plasman en Bart Nooitgedagt zich al gekeerd tegen het huidige spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden. Volgens Plasman is uitbreiding van dat spreekrecht naar de beslissingen over de verlenging van TBS een “fopspeen”.

De Kamer wil ook dat minister Dekker de privacy van slachtoffers in strafdossiers beter waarborgt. Minister Dekker beloofde dat, maar verwacht ook praktische problemen bij de uitvoering. Verder zal hij kijken of slachtoffers in de rechtszalen een betere plek kunnen krijgen. Daarnaast komen er maatregelen om te voorkomen dat verdachten en slachtoffers elkaar voor een zitting tegen het lijf lopen. Slachtoffers moet een aparte ingang geboden worden.

Rechtsbijstand

De Tweede Kamer nam deze week ook een motie aan voor de verbetering van aangiften door slachtoffers van zedenmisdrijven. Moties van de SP en Groen Links om de bezuinigingen op de rechtsbijstand ongedaan te maken, werden door de Tweede Kamer verworpen. De Kamer wil wel dat minister Dekker, na overleg met onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA),  met een beleidsvisie komt op de rechtsbijstand. Daarin moet de toegang tot het recht gegarandeerd worden.

Ook wil de Tweede Kamer dat er snel duidelijkheid komt over rechtsbijstand in ZSM-zaken, die worden afgedaan door alleen een officier van justitie. Voor de jaarwisseling moet minister Dekker bekend maken hoe hij die rechtsbijstand gaat regelen.

Advertentie