Rechtsbijstandsverzekeraar DAS heeft een docent rond zijn ontslag bij een hogeschool niet adequaat geadviseerd, oordeelt de rechtbank Amsterdam. DAS moet daarom circa 115.000 euro betalen, wat de 61-jarige cliënt anders als bruto loon of als ontslagvergoeding had ontvangen. Bij de beoordeling gaat de rechtbank uit van dezelfde maatstaf als voor een advocaat zou gelden.

De hogeschool waar de docent werkzaam was verdacht hem ervan tentamens te hebben gelekt naar leerlingen, schorste hem daarop en ontsloeg de man zonder ontslagvergoeding. DAS adviseerde de docent akkoord te gaan met een schikking van 11.000 euro. De docent meende dat DAS niet had gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend rechtsbijstandverlener. Hij eiste als schadevergoeding zijn totale ontslagvergoeding: hij had vier jaarsalarissen moet meekrijgen, stelde hij.

Maatstaf

Bij de beoordeling gaat de rechtbank uit van dezelfde maatstaf als voor een advocaat zou gelden, al dan niet gespecialiseerd in het arbeidsrecht. ‘DAS vervult immers dezelfde rol als adviseur en procesvertegenwoordiger van rechtzoekenden als advocaten vanouds doen,’ stelt de rechtbank voorop. DAS heeft de docent verschillende adviezen gegeven die niet voldoen aan wat je mag verwachten van een rechtsbijstandverlener. Zo volgde geen op maat gesneden advies waarin alle mogelijke scenario’s en uitkomsten onderbouwd, terwijl dat wel is wat men mag verwachten, overweegt de rechtbank. DAS gaf bovendien inhoudelijk onjuist advies over ontbindingsvergoedingen en deed niet behoorlijk onderzoek naar de feiten.

Ook liet DAS na te vragen naar een onderbouwing, waren de juristen niet kritisch op de argumenten van de werkgever en spraken die ook niet tegen. Daardoor heeft DAS geen onderhandelingsdruk kunnen opbouwen. ‘Ook dat ligt op de weg van een redelijk bekwaam handelend rechtsbijstandverlener, in ieder geval om zich daarvoor in te spannen,’ stelt de rechtbank. DAS gaf bovendien het initiatief uit handen door niet zelf snel een visie op de zaak te geven, verwijten te weerspreken en onderbouwing daarvan te vragen en te protesteren tegen de schorsing die de docent opgelegd had gekregen. De rechtbank overweegt: ‘…, een bekwaam rechtshulpverlener moet in het belang van zijn cliënt alles in het werk stellen om het voortouw en het initiatief aan zich te houden om voor zijn cliënt tot een zo gunstig mogelijk resultaat te komen’. Daarvan is hier niet van gebleken. DAS heeft haar cliënt aan zijn lot overgelaten.

Schade

De rechtsbijstandsverzekeraar is dan ook niet te werk gegaan als redelijk bekwaam en redelijk handelend rechtsbijstandverlener. Er is sprake van wanprestatie en DAS is aansprakelijk voor de schade. De rechtbank gaat er vanuit dat de docent circa 115.000 euro plus rente moet ontvangen. Dit bedrag zou anders als loon genoten zijn of als ontslagvergoeding zijn toegekend, oordeelt de rechtbank.

In een reactie laat DAS weten te betreuren hoe de zaak is gelopen. ‘We hebben geprobeerd er samen uit te komen. Dat is niet gelukt, waardoor we nu in deze procedure zitten.’ DAS gaat in hoger beroep.

Advertentie