‘We moeten op zoek gaan naar meer regels en fundamenten die de vrijheid van de feitenrechter waarborgen én onder controle houden’, zegt Fred Hammerstein. Als mede-auteur van het rapport ‘Modernisering burgerlijk bewijsrecht’ vertelt hij over de beoogde veranderingen.

Het doel van een civiele procedure is dat de rechter op basis van een zo volledig en correct mogelijk vastgesteld feitencomplex een rechtvaardige, althans juiste beslissing neemt. Dat is de kern van het rapport van de expertgroep die de minister heeft geadviseerd over de modernisering van het civiele bewijsrecht.

Lees verder bij CPO.

Advertentie