De introductie van nieuwe gedragsregels voor de advocatuur kost meer tijd dan gepland. De algemene raad van de NOvA wilde in december nieuwe gedragsregels vaststellen, maar dat wordt op zijn vroegst eind januari.

De Nederlandse orde van advocaten had donderdag de nieuwe regels willen presenteren. Vervolgens was het de bedoeling om op 13 december met het College van Afgevaardigden van gedachten te wisselen over de regels, waarna deze door de raad zouden worden vastgesteld.

Die planning is aangepast. Volgens algemeen deken Bart van Tongeren is de set gedragsregels nagenoeg klaar, maar moet er ‘op punten en komma’s nog worden bijgeschaafd’.

De commissie-Loorbach presenteerde deze zomer haar voorstel voor een nieuwe set gedragsregels voor de advocatuur. Het aantal regels werd teruggebracht en de teksten eigentijdser gemaakt. De algemene raad van de NOvA neemt de voorstellen van de commissie op hoofdlijnen over.

Dat betekent onder meer dat het provisieverbod iets wordt versoepeld.¬†Betalen van provisie aan bemiddelingssites blijft echter uit den boze, om te voorkomen dat er ‘handel met rechtzoekenden’ ontstaat.

Verder mag confraternele communicatie straks deel uitmaken van de processtukken. Mededelingen tussen advocaten onderling zijn dan in beginsel niet langer vertrouwelijk.

De nieuwe gedragsregels worden op 30 januari in Utrecht besproken met het college van afgevaardigden en daarna vastgesteld.

 

 

Advertentie