Voor 83 procent van de bedrijfsjuristen is bescherming van persoonsgegevens en beveiliging van de IT-systemen het onderwerp waar zij zich het meeste zorgen over maken. Dat blijkt uit een enquête onder 227 bedrijfsjuristen.

Het onderzoek werd gedaan voorafgaand aan de Bedrijfsjuristen Monitor, georganiseerd door Houthoff in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB). Bedrijfsjuristen werden tien onderwerpen voorgehouden die zij moesten beoordelen met een cijfer tussen 1 en 5. Niet relevante topics kregen een 1. Echte ‘wakkerligpunten’ kregen een maximale score van 5. ‘Privacy & IT Security’ is voor 83 procent van de 227 respondenten een punt van zorg. Vooral de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming is voor veel juristen een onderwerp waar zij wakker van liggen.  

Innovatie

Driekwart van de respondenten noemt corporate governance, compliance en ethiek als belangrijke onderwerpen. Ook ‘de roep om efficiency’ scoort hoog bij bedrijfsjuristen. Ze zien zich geconfronteerd met de groeiende vraag naar intern juridisch advies, terwijl de totale juridische kosten niet te hoog mogen worden. Welke investeringen in innovatie echt iets opleveren, houdt bedrijfsjuristen bezig. 

De respondenten konden zelf ook onderwerpen aandragen waar zij wakker van liggen. Meerdere bedrijfsjuristen blijken zich zorgen te maken over hoe zij het best alle relevante ontwikkelingen op juridisch gebied kunnen bijhouden. 

Bedrijfsjuristen Monitor

Houthoff organiseert al tien jaar, in samenwerking met de NGB, de Bedrijfsjuristen Monitor over trends en ontwikkelingen in de juridische sector. De uitkomsten van het onderzoek zijn de basis voor discussies tijdens de dag. Trendwatchers Jaap Bosman, Farid Tabarki en Andrea Wiegman gaan dieper in op deze onderwerpen. Aansluitend gaan de driehonderd aanwezige bedrijfsjuristen met elkaar in debat. Het evenement zou plaatshebben op maandag 11 december, maar is vanwege het slechte weer afgelast. Naar verwachting zal de Bedrijfsjuristen Monitor verzet worden naar begin 2018.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie