De Rechtspraak is van plan het verplicht digitaal procederen in grotere civiele zaken op 1 april volgend jaar over heel Nederland uit te rollen. Momenteel is digitaal procederen alleen verplicht in Gelderland en Midden-Nederland.

Volgens Ruben Alderse Baas, lid van de algemene raad van de NOvA, moet het definitieve besluit over de datum nog worden genomen. ‘De adviesaanvraag van De Rechtspraak heeft ons nog niet bereikt, dus we hoeven ons nog niet uit te spreken.’

Inmiddels zijn er in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland ongeveer 400 zaken digitaal aangebracht, waarvan veruit het merendeel via het webportaal MijnRechtspraak. Slechts dertig zaken zijn via een aansluitpunt (een koppeling tussen de eigen kantoorautomatisering en het systeem van De Rechtspraak) aangemeld.

Volgens Alderse Baas is het pas mogelijk een goede analyse te maken als deze zaken zijn afgerond. Her en der doen zich kleine foutjes voor bij het aanbrengen van zaken, aldus Alderse Baas, maar die worden snel hersteld. Volgens het AR-lid verloopt het overleg met De Rechtspraak goed en constructief.

Advertentie