De NOvA steunt het voorstel van de Raad voor Rechtsbijstand om het aantal rechtsgebieden te beperken waarvoor een advocaat zich kan inschrijven. In lijn met de Raad wil de orde in het toekomstige publieke zoekregister het aantal specialisaties waarop een advocaat zich kan beroepen, beperken tot vier. 

De algemene raad van de NOvA zette woensdag in Utrecht zijn plannen voor het zoekregister nader uiteen tijdens een vergadering van het College van Afgevaardigden. Het zoekregister – formeel rechtsgebiedenregister – kwam voor het eerst ter sprake tijdens de vorige CvA-vergadering in september. De gedachte erachter is dat het register rechtzoekenden snel en goed helpt om de juiste advocaat te vinden.

De algemene raad wil tegelijkertijd kwaliteitsbevorderende maatregelen doorvoeren. Elke advocaat moet jaarlijks tenminste tien opleidingspunten halen op het rechtsgebied dat hij zegt te beheersen.

Opgejaagd

De NOvA wordt enigszins opgejaagd door de Raad voor Rechtsbijstand die eigenlijk vorig jaar de punteneis voor toevoegingsadvocaten wilde verhogen. Met het oog op de discussie binnen de advocatuur over kwaliteitsbevorderend beleid, nam de raad toen gas terug. Maar het geduld is nu op, zo blijkt uit een notitie van de algemene raad. ‘De RvR heeft aangegeven nu stappen te willen zetten, omdat zij niet verwachten dat de NOvA per 1 januari de kwaliteitsbevorderende maatregelen verplicht kan stellen.’

De Raad voor Rechtsbijstand wil het benodigde aantal opleidingspunten per jaar ophogen naar tien. Het aantal rechtsterreinen waarop inschrijving mogelijk is, wordt beperkt tot drie, vier of vijf. De raad verwacht dat deze beperking leidt tot meer specialisatie. Ook de commissie-Van der Meer heeft daar recent op aangedrongen.

Tweedeling

De NOvA steunt de voorstellen van de Raad voor Rechtsbijstand, maar wil voorkomen dat er binnen de balie een tweedeling ontstaat tussen toevoegingsadvocaten en commerciële advocaten.

Het College van Afgevaardigden gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanpak van de NOvA. Diverse fracties drongen woensdag wel aan op aanpassingen van de voorgestelde rechtsgebieden die straks in het zoekregister worden opgenomen. Ook werden eisen gesteld aan de zoekfunctie van het rechtsgebiedenregister. Voorkomen moet worden dat de zoekresultaten een alfabetische rangschikking krijgen, aldus de Bossche strafrechtadvocaat Gerwin van Doveren.

 

Advertentie