Het aantal grote overnames daalde wereldwijd weliswaar in 2017, maar het groeiend aantal kleinere transacties zorgt voor een stijging van 19 procent in M&A dealvolumes dit jaar. In West-Europa daalden de dealvolumes en stegen de dealwaardes juist. Dat concludeert Allen & Overy in haar M&A Insights Rapport

Ondanks politieke spanningen zijn M&A-markten over de hele wereld veerkrachtig, stelt Allen & Overy in het rapport. Wereldwijd daalden de dealwaarden in 2017 met 19 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen kenden de dealvolumes een stijging van dertien procent.

M&A in VS en West-Europa

Fusies en overnames in de Verenigde Staten volgden dit patroon. In West-Europa gebeurde juist het omgekeerde. De dealwaarden stegen hier met 34 procent, terwijl de dealvolumes daalden met tien procent, in vergelijking tot 2016. ‘Dat duidt op sterke outbound en nationale activiteiten,’ concludeert Allen & Overy.

Data-driven M&A

Uit het rapport blijkt ook het groeiend belang van data bij deals. ‘Dealmakers worden steeds meer uitgedaagd om de nieuwe wereld te doorgronden. Zo leren we nu in rap tempo hoe data en user engagement van invloed zijn op de dealwaarde en het succes van de deal,’ zegt Wanne Pemmelaar, senior associate bij Allen & Overy.

Volgens de advocaat zijn data de aanjager van nieuwe bedrijfsmodellen en -processen en horen ze op de balans thuis. ‘De waarde van data ligt in het gebruik ervan. En juist dat gebruik wordt beperkt door datalekken, een groter publiek bewustzijn en een sterke aanscherping van privacyregelgeving. Als dealmakers moeten we dit begrijpen. Anders lopen we het risico irrelevant te worden,’ zegt Pemmelaar.

Advertentie