Het glazen plafond voor vrouwelijke advocaten bestaat nog steeds, constateert de International Bar Association (IBA) op basis van wereldwijd onderzoek. Discriminatie, seksuele intimidatie en het idee dat vrouwen bij de kinderen moeten blijven maken dat vrouwen niet doorgroeien naar hogere functies.

De IBA Legal Policy & Research Unit (IBA-LPRU) deed onderzoek om te achterhalen waarom vrouwen in de commerciële advocatuur barrières ondervinden. Hoewel de aanwas van vrouwelijke advocaten significant toenam sinds de jaren ’80 en er al jaren meer vrouwelijke dan mannelijke rechtenstudenten zijn, bekleden nog steeds meer mannen dan vrouwen senior functies in de commerciële praktijk.

De onderzoekers concluderen dat discriminatie en seksuele intimidatie deel van het probleem zijn. Ook leeft in veel landen de verwachting dat de vrouw verantwoordelijk is voor het thuisfront en kinderen, zelfs als ze fulltime werkt. Dit geldt zowel in common law als in civil law landen. Onderscheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden is er niet of nauwelijks.

Diversiteitsbeleid

Eisen omtrent het hoge aantal declarabele uren, bereikbaarheid buiten werktijd en de verwachting dat ideale werknemers zich volledig aan hun werk wijden, maakt dat vrouwelijke advocaten twijfelen aan hun baan. Diversiteitsbeleid biedt op die punten geen oplossingen, constateren de onderzoekers.

Verandering moet komen van de advocaten in de hoogste posities, zeggen de onderzoekers; vooral van mannen dus. Het rapport moedigt senior advocaten aan te onderzoeken in hoeverre er barrières in hun eigen kantoren bestaan. Het opstellen van beleid op dit vlak zouden partners niet moeten delegeren aan meer junior medewerkers of non-fee-earners.

Sponsors

De IBA-LPRU beveelt daarnaast aan niet alleen mentorprogramma’s in te stellen, maar ook sponsorprogramma’s. Mentorschap is belangrijk om door te groeien, maar sponsors zijn cruciaal. Advocaten die carrière maken komen op hogere posities omdat andere seniors hen actief sponsoren. Dat is een vaag en informeel proces dat discriminerend kan werken. Een formeel en transparant sponsorschap kan die ongelijkheid wegnemen.

 

Advertentie