De VU organiseert twee congressen aanbestedingsrecht o.l.v. prof. mr. Chris Jansen. Op 26 januari 2018 ‘De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid’. Op 11 april 2018 ‘het tweede groot aanbestedingsrechtcongres’ i.s.m. prof. mr. Elisabetta Manunza.

Komend voorjaar organiseren wij twee grote aanbestedingsrecht-evenementen o.l.v. prof. mr. Chris Jansen.

Vrijdag 26 januari 2018 symposium: De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid.

Tijdens dit symposium treden gerenommeerde (inter-) nationale sprekers op zoals Sue Arrowsmith (Nottingham), dé internationaal erkende expert op het gebied van het aanbestedingsrecht.
Tijdens het symposium staat de vraag centraal in hoeverre de overheid bij de verdeling van schaarse rechten zoals concessies, vergunningen, subsidies, gebruiks- en eigendomsrechten rekening zou moeten houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht.

Datum: vrijdagmiddag 26 januari van 13.00 – 17.30 uur
Locatie: VU Amsterdam
Punten: NOvA 3 PO
Kosten: € 275,- (geen BTW)

Online inschrijfformulier.

Op woensdag 11 april 2018 het tweede groot aanbestedingsrechtcongres: De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?

Beter aanbesteden is hot. Professionalisering, maatschappelijk verantwoord inkopen, stimuleren van innovatie en toegang bieden aan het MKB: het zijn slechts enkele van de doelstellingen waar de overheidsinkoop op inzet. En dat allemaal binnen de kaders van de op 1 juli 2016 in werking getreden herziene Aanbestedingswet. Maar in hoeverre faciliteert het aanbestedingsrecht die doelstellingen eigenlijk? Wat deugt er wel en niet aan het juridisch kader en waar liggen kansen voor verbetering?

Tijdens dit congres i.s.m. prof. mr. Elisabetta Manunza (UU) zal het aanbestedingsrecht anno 2018 stevig de maat worden genomen: in hoeverre schiet het als juridisch kader te kort, gegeven de uitdagingen waar de overheidsinkoop voor staat? En welke mogelijkheden biedt het huidige kader wél? Het congres richt zich primair op een juridisch publiek, maar is ook goed toegankelijk voor inkoop- en aanbestedingsprofessionals met een niet-juridische achtergrond.

Datum: woensdag 11 april 2018
Locatie: VU Amsterdam
Punten: NOvA 5 PO
Kosten: € 395,- (geen BTW)

Online inschrijffomulier

Advertentie