Op 1 mei treedt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in werking. Dat is in ieder geval het plan van het kabinet. Als het aan strafrechtadvocaat Sébas Diekstra ligt, boycotten we de hele wet.

‘Ik heb namelijk een groot, onoverkomelijk bezwaar tegen de sleepwet, te weten de onvermijdelijke schending van fundamentele grondrechten. Zoals het recht op eerbiediging van privéleven en het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Maar ook het recht op een eerlijk proces, waarvan vertrouwelijke communicatie met een advocaat deel uitmaakt.’

Lees verder bij Follow the Money.

Advertentie