Het Rotterdamse E-Legal Incasso advocaten heeft een proceskostenoverzicht gepubliceerd met daarin onder andere de actuele proceskosten voor griffierechten, deurwaarderskosten en geliquideerde salarissen voor proceskostenvergoedingen.

Ook bevat het overzicht praktische tips en verwijzingen naar onder andere rechtspraak.nl en kbvg.nl.

Het overzicht bevat alleen de proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. De griffierechten voor bestuurszaken, belastingzaken of cassatie en de indicatietarieven voor IE-zaken komen er niet in terug.

Meer informatie over het overzicht is hier te vinden. Gelijk de pdf downloaden kan hier.

Advertentie