De vaste commissie voor Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer heeft voor 6 februari acht deskundigen uitgenodigd. De bijeenkomst geldt als voorbereiding voor het debat in mei met de beide bewindslieden van het ministerie van J&V.

Volgens voorzitter van de commissie Anne-Wil Duthler (VVD, tevens advocaat) liggen er onder meer twee rapporten ten grondslag aan het besluit om opnieuw de staat van de rechtsstaat tegen het licht te houden. Dat zijn het HiiL-rapport Menselijk en rechtvaardig en het WRR-rapport Weten is nog geen doen.

De twee thema’s die in de Senaat aan bod komen zijn: de positie van de burger in de rechtsstaat en de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.

Voor het eerste thema zijn uitgenodigd: algemeen deken Bart van Tongeren, vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak Kees Sterk, seniorrechter Rechtbank Noord-Nederland Ton Lennaerts en hoogleraar sociale verzekeringsrecht en sociale rechtshulp Mies Westerveld.

Voor het tweede thema staan op de sprekerslijst: president Hoge Raad Maarten Feteris, president Rechtbank Oost-Brabant Christa Wiertz-Wezenbeek, hoogleraar recht en informatisering Corien Prins en Astrid Creutzberg van de Tegenlicht-groep.

Griffierechten

De Eerste Kamer besloot vorig jaar zomer al tot het debat met de regering, maar heeft willen wachten op de nieuwe ministersploeg alvorens een definitieve datum te prikken. Het vorige debat over de staat van de rechtsstaat was in maart 2014. Dat leidde toen tot een handvol aangenomen moties. Eén daarvan had tot gevolg dat een destijds geplande verhoging van griffierechten en een bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand werden tegengehouden.

Anne-Wil Duthler zegt in het komende debat speciale aandacht te willen vragen voor de positie van de middengroepen. Die hebben vaak niet de middelen om zelf rechtsbijstand te bekostigen, maar verdienen te veel om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. Ook in 2014 was dat onderwerp van gesprek, maar tot dusver heeft dat niet tot concrete maatregelen geleid.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie