Georgetown en Thomson Reuters beschrijven een aantal trends in de Amerikaanse advocatuur. De financiële resultaten zijn in 2017 ‘meer van hetzelfde’, vergeleken met eerdere jaren. Op een paar uitzonderingen na kregen Amerikaanse advocatenkantoren te maken met een vlakke groei in de vraag naar hun diensten. Ook daalde het aantal declarabele uren, namen de uurtarieven minimaal toe en bleef de leverage (het aantal advocaten in loondienst afgezet tegen het aantal advocaten dat eigenaar van dat kantoor is) vrijwel gelijk. De grootste advocatenkantoren (Am Law 100 firms) realiseren een groei van 1 procent, de middelgrote kantoren blijven gelijk en de groei van Am Law Second 100 firms daalt met 1 procent.

Kanttekeningen

Maar bij deze resultaten zijn kanttekeningen te plaatsen. Zo blijkt de groei te dalen bij de belangrijkste statistieken, zoals omzet per advocaat, winst per advocaat en winst per partner. Ook is het verraderlijk om te vertrouwen op gemiddelden de in advocatuur, zeggen Georgetown en Thomson Reuters. De branche vertoont namelijk geen normaalverdeling. In de praktijk blijkt 2/3 van de groei toe te schrijven te zijn aan twintig van de top 100 Amerikaanse kantoren.

Bovendien is het concept ‘winst’ volgens de onderzoekers misleidend, omdat de kosten van partners niet worden meegenomen in de berekening. Ook concluderen de onderzoekers dat kantoren minder capaciteit hebben om te reageren op de volgende recessie. Die lijkt bovendien niet ver weg: dit is het achtste jaar van economische groei sinds de grote recessie van 2007-2009. De gemiddelde termijn tussen recessies sinds de Tweede Wereldoorlog is 4.9 jaar.

Daar komt bij dat sinds 2008 de vraag naar diensten van advocatenkantoren gelijk is gebleven, terwijl bedrijven wel meer geld uitgeven aan juridische diensten en er sprake is van economisch herstel. Advocatenkantoren verliezen dus marktaandeel. Bedrijven laten de eigen juridische afdelingen meer werk verrichten en verminderen het budget voor outside counsel. Daarnaast staan meer alternatieve bijstandsverleners op, zoals accountantskantoren die juridische diensten aanbieden en bedrijven als Riverview Law.

Oplossing

Georgetown en Thomson Reuters concluderen dat de markt waarin advocatenkantoren nu opereren nogal verschilt van het beeld van de markt dat de meeste partners van advocatenkantoren in hun hoofd hebben. De veranderingen gaan ook steeds sneller.

Een aantal kantoren hebben al wel stappen gezet om de veranderde markt te bedienen. Om daarin te slagen moeten kantoren zorgvuldig luisteren naar de zorgen van hun klanten en daar proactief op reageren. Cliënten hebben behoefte aan grotere efficiëntie, voorspelbaarheid en betere kostenbeheersing, rapporteren de onderzoekers.

Onderzoek wijst uit dat kantoren die proactief op deze behoeften inspelen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van alternative staffing strategies, flexibele prijsmodelen, veranderde werkprocessen en innovatieve technologie, aanzienlijk succes kunnen bereiken. Volgens Georgetown University en Thomson Reuters investeren goed presterende bedrijven in business development en technologie en bieden ze proactief alternative fee arrangements aan.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie