In 2015 is de advocaat al eerder geschorst. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en de schorsing is opgeheven. De advocaat is volgens de deken na zijn schorsing in de gelegenheid gesteld om schoon schip te maken. Toch heeft hij dat niet of te laat gedaan, volgens de deken. De jaarstukken over 2015 en 2016 zijn daarbij zorgwekkend. Ze laten een omzet van respectievelijk 44.000 en 22.000 euro zien. De advocaat lijkt volgens de deken geen inzicht te hebben in zijn eigen tekortkomingen. Daarbij lijkt er geen zicht op verbetering te zijn. Daarom moet er volgens de deken worden overgegaan tot schrapping van het tableau.

In eerste aanleg heeft de raad van discipline het dekenbezwaar gegrond verklaard en schrapping opgelegd. Daarnaast heeft de raad op grond van artikel 60b Advocatenwet de advocaat met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geschorst in de uitoefening van zijn praktijk

Het hof heeft de beslissing van de raad bekrachtigd. ‘Het hof begrijpt dat deze beslissing zware persoonlijke gevolgen voor verweerder heeft, maar gezien de zowel in de beslissing van de raad als de in deze beslissing opgenomen feiten over de periode 2015 tot en met 2017, kunnen eenvoudigweg geen minder zware maatregelen worden opgelegd,’ overweegt het hof.

De advocaat heeft volgens het hof alle gelegenheid gehad herhaling te voorkomen. Toch is hij toezeggingen niet nagekomen, heeft hij te weinig opleidingspunten behaald en zijn financiële situatie is volgens het hof uiterst zorgwekkend te noemen.

Dat de advocaat verwacht in 2018 een declaratie van 50.000 euro te kunnen versturen, is voor het hof geen doorslaggevend argument dat hij zich aan de regels en verordeningen voor advocaten zal houden. ‘Te meer nu is gebleken dat verweerder dat ook met intensieve begeleiding van de waarnemend deken in de afgelopen periode niet heeft gedaan.’

Het hof veroordeelt de advocaat tot betaling van de proceskosten in hoger beroep van 1.000 euro aan de Nederlandse orde van advocaten.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie