Het bedrag kwam binnen via investeerders en crowdfunding. Liesker financiert kansrijke claims van ondernemers en particulieren met een minimale waarde van 150.000 euro. Externe advocaten(kantoren) voeren de inhoudelijke procedure. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en ontvangt Liesker een fee van gemiddeld dertig procent van het resterende bedrag. Bij verlies worden de proceskosten door het bedrijf voldaan volgens het principe van no cure, no pay.

‘Door deze procesfinanciering wordt het financiële risico voor de particulieren en ondernemers geminimaliseerd en houden ze tegelijkertijd hun liquide middelen vrij voor investering in hun activiteiten,’ leggen oprichters Chris en Sarah (foto) Liesker uit. Vader en dochter startten het bedrijf in 2011.

Zo’n twee derde van de ontvangen aanvragen was in 2017 afkomstig van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Meestal ging het om contractbreuk, procedures tegen de overheid en inbreuk op intellectueel eigendom.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie