Er komen meer taken bij bureaus van lokale orden te liggen. Dat schroeft de werkdruk op. In de loop van dit jaar wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Advocaten die Wwft-plichtige diensten verlenen moeten hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme gaan vaststellen en beoordelen. De dekens moeten toezicht houden op deze extra verplichtingen.

De afhandeling van de centrale controle op de verordening (CCV) zorgt bovendien voor een taakverzwaring bij de plaatselijke toezichthouders. Tot en met 2017 verzorgde de afdeling Toezicht van de Nederlandse orde van advocaten, namens de dekens, de eerste fase van deze controle. Vanaf dit jaar zullen de dekens het volledige traject uitvoeren.

Ook de vernieuwing van de (kantoor) automatisering brengt vermoedelijk extra werk met zich mee. Vanaf 2015 wordt er al aan deze vernieuwing gewerkt. Per 1 januari 2018 is de automatisering geïmplementeerd. ‘Zoals bij elk automatiseringsproject kan dit in aanvang risico’s met zich brengen, onder meer door kinderziektes van het systeem. Daarnaast is het een veranderingsproces dat in 2018 kan zorgen voor extra werkdruk door de benodigde training en het leren omgaan met de nieuwe werkprocessen,’ schrijft het college in zijn werkplan.

Daarbij krijgt de pilot waarbij in 2017 de financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in drie arrondissementen werden opgevraagd een vervolg. In 2018 wordt deze pilot in vier arrondissementen voortgezet. Vanaf 2019 gaan dekens in het hele land kengetallen van advocatenkantoren opvragen.

Het college van toezicht houdt toezicht op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens. Voorzitter is de deken van de algemene raad van de NOvA, Bart van Tongeren. De andere leden zijn oud politica en bestuurder Andrée van Es en Jan de Wit, voormalig lid van de Tweede Kamer (SP).

Lees hier het complete Werkplan 2018 van het college van toezicht.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie