Het bestuur van de Raad voor de rechtspraak bestaat uit twee leden van de rechterlijke macht en twee niet-rechterlijke leden. Eerst wordt een nieuw bestuurslid van de Rechtspraak geworven. Zodra het bestuur weer voltallig is, kan de Rechtspraak uit de rechterlijke leden een nieuwe voorzitter voordragen aan de Minister. Naar verwachting benoemt de Koning dan in het najaar de opvolger van Bakker.

Rechter

Voorzitters kunnen vragen hun termijn met drie jaar te verlengen. Bakker ziet daar vanaf. ‘Dat de termijn in eerste instantie zes jaar bedraagt heeft een reden. Vers bloed is goed voor een bestuur,’ zegt Bakker.

Na zijn voorzitterschap wordt Bakker rechter in de rechtbank Noord-Holland. ‘Elke ochtend loop ik langs de kapstok, waar mijn toga hangt. Ik wil mijn werkzame leven niet afsluiten zonder die nog actief gedragen te hebben.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie