De gerechtshoven in Amsterdam en Den Haag behandelen in het kader van de Pilot externe wrakingskamer sinds april 2014 elkaars wrakingsverzoeken. De pilot, die liep van april 2014 tot april 2016, was bedoeld om te onderzoeken of het inschakelen van externe wrakingskamers aan een ander hof zou leiden tot een groter vertrouwen in de rechtspraak onder rechtzoekenden. Daarvoor werden zowel rechtzoekenden, gemachtigden, raadsheren als griffiers ondervraagd.

De geïnterviewde advocaten reageerden doorgaans positief. Wel werd door een van hen geadviseerd om in plaats van wrakingsverzoeken met een ander hof uit te wisselen, een ‘rondje’ te maken. ‘De hoven moeten de zaken niet onderling uitwisselen, maar in een cirkel werken. Anders zijn de rechters nog steeds te veel met elkaar verweven.’

Het vertrouwen onder rechtzoekenden werd met deze aanpak daarentegen niet vergroot. Toch zetten de hoven in Amsterdam en Den Haag deze werkwijze na afloop van de pilot voort. De Rechtspraak beslist later dit jaar of de proef landelijk navolging krijgt.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie