“Prolonged sitting is a risk factor for all cause mortality, independent of physical activity. Public health programs should focus on reducing sitting time in addition to increasing physical activity levels.” Hidde P. van der Ploeg e.a. , 2012. De menselijke rug is een complex geheel van bewegingssegmenten, wervels, tussenwervelschijven, veel kleine spieren en zenuwen (de stroomkabels).

Als de samenwerking binnen dit complex goed verloopt, is er geen reden tot klagen en klachtontwikkeling. Onze “core stabiliteit” is voldoende. Binnen onze sedentaire (bewegingsarme) maatschappij laat dit prachtige en slim sturende systeem het echter afweten.

De kleine spieren vervetten, rugklachten ontwikkelen zich en circulatiestoornissen zoals spatadervorming treden langzamerhand op. De kwaliteit van bewegen staat onder druk. De “core stabiliteit”, nodig om bewegingstechnisch goed te functioneren, verdwijnt.

Vanuit mijn fysiotherapeutische achtergrond  heb ik rond het jaar 2000 het zogenaamde “2x3D” systeem ontwikkeld, gebaseerd op het oorspronkelijke natuurlijke beweeggedrag van de menselijke rug. De mechanische werking van het systeem laat de bewegingssegmenten weer op een natuurlijke manier functioneren. Toepassing vindt plaats achter het bureau, op laboratoria, tandartspraktijken en andere werkplekken met korte of langere zitmomenten.

Het 2x3D systeem bestaat uit 2 kantelmechanieken en kan gezien worden als het verlengstuk van de rug. Het natuurlijke beweeggedrag van de rug wordt getriggerd en versterkt, op elk moment dat je plaats neemt op dit systeem. Zitposities kunnen willekeurig worden aangenomen zonder kracht maar in een juiste balans. De core stabiliteit hersteld zich, je werkt aan de oorzaak van het ontstaan van rugklachten, bewegingsarmoede en eenzijdig bewegen.

Op basis van ruim 15 jaar ervaring, het samenwerken met meerdere universiteiten en een mondiaal relevant gebruik van het 2x3D systeem kan gesteld worden dat een groot en praktisch deel van de oplossing om werkplekken duurzaam in te richten voorhanden is.

Gedrag en de wil om te veranderen is een tweede issue om werkplekken duurzamer te maken. Individueel, bedrijfsmatig en maatschappelijk dienen hier een aantal stappen in te worden genomen. Mogelijk werkt dit korte stukje inspirerend en maak je een vervolgstap die meehelpt aan de duurzame werkplek.

Voor meer info zie www.flexchair.nl

Auteur W. Don, 9 januari 2018

Advertentie