Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 januari jl. een voor de internationale incassopraktijk belangwekkende uitspraak over het waarmerken van een hypotheekakte als Europese Executoriale Titel, hierna: ‘EET’.

De EET-Vo heeft tot doel het vereenvoudigen van het vrij verkeer van beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten voor niet betwist schuldvorderingen in alle lidstaten.

Lees meer over de uitspraak op De Bloggende Advocaat.

Advertentie