Hoe is een streaming­overeenkomst te kwalificeren? Kan het burgerlijk procesrecht na KEI nog verder gedigitaliseerd worden? Hoe dronebestendig is het aansprakelijkheidsrecht? Dat zijn vragen die aan de orde komen in Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? (2017, Boom juridisch). Elf alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam kozen een technologische vernieuwing (denk ook aan smart contracts en pre-implantatie genetische diagnostiek) en bekeken in hoeverre het privaatrecht aanpassing behoeft. Waar nodig, doen ze suggesties. 

De bijdragen vormden de afstudeerprojecten van de elf jonge meesters en zijn onder redactie van hun begeleiders verzameld. Ondanks dat de auteurs geen gevestigde namen zijn, biedt Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? een interessant overzicht van te verwachten wijzigingen aan het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet en Europese regels. Het boek is ook nuttig voor wie bijvoorbeeld adviseert over bestuurdersaansprakelijkheid voor cyberrisico’s, datalekken en ransomware, beslag leggen op bedrijfsdata en de aansprakelijkheid van online deelplatforms. 

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie