Het debat in de Kamer wordt gehouden op initiatief van SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Hij stelt dat er na de hoorzitting van vorige week maar één conclusie mogelijk is: het kabinet moet extra geld uittrekken voor de gefinancierde rechtsbijstand. ‘Het rapport van de commissie-Van der Meer is zowel duidelijk als alarmerend. De tarieven voor advocaten komen niet in de buurt van hun tijdsbesteding, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van de rechtzoekende. De hoorzitting heeft dat nog eens onderstreept. Het is prima om te praten over verbetering van het stelsel, maar daar gaat de nodige tijd overheen. Op korte termijn moet er simpelweg geld bij.’

Van Nispen kondigt aan een motie in te dienen die het kabinet oproept extra geld uit te trekken voor de rechtsbijstand. Of daar een meerderheid voor te vinden zal zijn, is twijfelachtig, realiseert hij zich. ‘Het is zaak druk op te bouwen. Ook na donderdag gaat de strijd voort. Ik hoop dat ook veel advocaten van zich zullen laten horen.’

Demonstratie

Van Nispen weet zich in ieder geval gesteund door de NOvA en een aantal specialisatieverenigingen, zoals de VSAN en de NVSA. Die hebben hun achterban dit weekend opgeroepen komende donderdag naar Den Haag te komen. Vanaf 12.30 uur is er een demonstratie gepland van advocaten in toga, op de Hofplaats, voor het gebouw van de Tweede Kamer.

Volgens algemeen deken Bart van Tongeren is het tijd voor een duidelijk signaal vanuit de balie. ‘Na jarenlang achterstallig onderhoud aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand houdt het kabinet de hand op de knip. Wij komen op voor al die burgers die door toedoen van de overheid straks hun recht niet meer kunnen halen.’

VVD

De VVD-fractie in de Tweede Kamer laat op voorhand weten het debat van komende donderdag ‘ontijdig’ te vinden. ‘Het komt in onze ogen te vroeg. Minister Dekker heeft de Kamer per brief laten weten dat hij met alle relevante partijen wil nadenken over de verdere vormgeving van de rechtsbijstand. Daar moet hij de tijd voor krijgen. Als dat is gebeurd, is het de beurt aan de Tweede Kamer om het totale spectrum te bezien.’

CDA-Kamerlid Chris van Dam neemt donderdag ook deel aan het debat. Volgens een woordvoerder beraadt hij zich nog op zijn inbreng. Deze zal waarschijnlijk niet afwijken van het standpunt zoals hij dat recent verwoordde in het Advocatenblad. Daarin gaf Van Dam aan extra geld niet te zien als dé oplossing.

Bericht bijgewerkt om 16:30 uur

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie