Eigenlijk had de eerste editie van het Advocatenblad al een jaar of vijf eerder het levenslicht moeten zien. De kersverse Nederlandsche Advocaten Vereeniging besloot kort na haar oprichting tot de uitgave van het blad, maar kwam zelf met vertraging van de grond.

Al in 1910 namelijk, tijdens een bijeenkomst van de Nederlandsche Juristen-Vereeniging, ‘kwamen in de pauzen der vergaderingen eenige advocaten in het Zuid-Hollandse Koffiehuis te samen, om voorlopige besprekingen te houden over het oprichten van eene algemeene, over het gehele land werkende, advocaten-vereeniging’. Zo staat het omschreven in een artikel over de Nederlandse Advocaten Vereeniging. Het duurde echter nog tot november 2015 voordat de feitelijke oprichtingsvergadering plaatsvond, opnieuw in het Zuid-Hollandsche Koffiehuis.

Vrijwel meteen kwam het bestuur tot het inzicht dat het uitgeven van een eigen blad ‘niet alleen wenschelijk, maar zelfs noodzakelijk is’, omdat ‘de bloei der vereeniging voortaan afhankelijk zal zijn van het populair worden van haar blad’.

Op 15 januari van 2018 verscheen het eerste nummer, onder de verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Johannes van Kuyk, rechtshistoricus en cassatieadvocaat in Den Haag. In zijn inleiding formuleert Van Kuyk de opdracht voor de redactie: ‘Het doel van dit Advocatenblad is geen ander dan bij te dragen tot het bestaan eener voor haar taak zoveel mogelijk berekende advocatuur.’ Die advocatuur ‘eischt bij haar leden het steeds levendig besef van de plaats, die zij inneemt in de samenleving’.

Van Kuyk benadrukt dat het Advocatenblad geen rechtswetenschappelijk magazine is. Het is een vakblad, maar wel eentje dat over de grenzen van de eigen beroepsgroep kijkt. ‘Vakblad is het Advocatenblad vanzelf: zonder dat ware de naam onjuist. Maar het is dit niet alléén, en het heeft dus iets te doen ook waar het – mét anderen kringen – dien der advocaten geldt. Dit zal soms het gebied der wetgeving, soms dat ter rechtspraak, soms weer een ander zijn, want het is niet een blad voor rechtsgeleerden, wél voor rechtsgeleerden die advocaat zijn.’

Redactiestatuut

Het Advocatenblad van nu lijkt nog nauwelijks op het eerste nummer uit 1918. Het taalgebruik is anders, vorm en inhoud hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar er zijn ook overeenkomsten. Het blad verschijnt elke maand, behalve in juli en augustus. En het wil nog steeds bijdragen aan een balie die een belangrijke rol speelt in de hedendaagse samenleving. Zo staat het ook in het huidige redactiestatuut. ‘Het Advocatenblad is de titel voor Nederlandse advocaten. Het schept orde in de informatie door actuele ontwikkelingen op relevantie voor de advocatuur te selecteren en daarover te berichten. Het Advocatenblad wil in zijn berichtgeving informeren, opiniëren en inspireren.’ Opdat de advocatuur blijft bloeien.

Dit is de eerste aflevering van een serie over honderd jaar Advocatenblad. Het Advocatenblad viert het jubileum op 25 september met een eeuwcongres in Bussum waar alle Nederlandse advocaten welkom zijn.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie