Tot nu toe waren de tapstatistieken van de AIVD en MIVD geheim, omwille van de nationale veiligheid. De Raad van State bepaalde in december dat onvoldoende gemotiveerd is geweest waarom het aantal taps over de jaren 2002 tot en met 2013 geheim zou moeten blijven en droeg toen op een nieuw besluit te nemen. In plaats van de noodzaak van geheimhouding opnieuw te beargumenteren hebben de ministers besloten de tapstatistieken van de afgelopen jaren in maart op de site van de AIVD en het ministerie van Defensie te publiceren en dat voortaan jaarlijks standaard te doen.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie