De Rechtspraak legt de oorzaak van de lange wachttijden bij het tijdelijk rechterstekort. In 2018 worden twintig nieuwe rechters opgeleid om de achterstand weg te werken.

Verder zien rechtzoekenden en professionals graag dat er meer overleg en afstemming plaatsvindt bij het maken van afspraken of het plannen van zittingen. Ook zou volgens de deelnemende professionals de uitleg van rechters over uitspraken beter kunnen.

Wél tevreden zijn de deelnemers aan het onderzoek over de ontvangst van bezoekers door de medewerkers van de rechtbank. Ook de faciliteiten in de wachtruimten van de gerechtsgebouwen in Assen, Groningen en Leeuwarden scoren goed. Daarnaast voelen rechtzoekenden zich serieus genomen door de rechter.

Onderzoek

Aan het klantwaarderingsonderzoek van de rechtbank Noord-Nederland deden 239 professionals (advocaten, officieren van justitie, bewindvoerders, deurwaarders, curatoren, rechtsbijstandverzekeraars en professioneel gemachtigden) en 223 rechtzoekenden mee.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie