De rechtbank en gemeente geven hierbij naar eigen zeggen als eerste vorm aan het plan uit het regeerakkoord om gemeenten een adviesrecht te geven in gerechtelijke procedures rondom beschermingsbewind.

Met de huidige regeling komen personen met problematische schulden – na aanvraag bij de rechtbank – te vallen onder het standaard beschermingsbewind. Volgens de Tilburgse wethouder Hans Kokke van inkomensondersteuning zijn ze daar echter niet altijd bij gebaat. ‘Het is een forse aanslag op hun zelfredzaamheid, waardoor zij grip op hun leven kwijtraken. Bovendien lopen hun schulden ondanks het bewind soms toch nog op.’

Minder ingrijpend

In plaats daarvan zou budgetbeheer een goed alternatief kunnen zijn, meent Kokke. Dat is minder ingrijpend. ‘Eventueel kan dit worden uitgevoerd in combinatie met de gemeentelijke schuldhulpverlening of de inzet van vrijwilligers van de Thuisadministratie.’ Waar beschermingsbewind noodzakelijk wordt geacht, kan er dan nog wel steeds een verzoek daartoe worden ingediend bij de rechtbank.

Rechter Paul Rouwen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is positief gestemd over de plannen. ‘Onderbewindstelling is toch een uiterste middel. Als er goede alternatieven zijn, dan heeft dat de voorkeur.’

De proef loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. In Tilburg worden jaarlijks tussen de vijfhonderd en de duizend schuldenbewinden uitgesproken, met een gemiddelde looptijd van vijf jaar.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie