Persvoorlichter van de raden van discipine Marian Verburgh licht toe: ‘Het wrakingsverzoek was gericht tegen alle voorzitters en plaatsvervangend voorzitters. Dan kun je dus geen wrakingskamer samenstellen die niet lijdt aan het hetzelfde gebrek, want ook die kamer moet worden voorgezeten door een rechter-voorzitter.’ Volgens het wrakingsprotocol van de raden van discipline is dat een van de redenen om een wrakingsverzoek niet in behandeling te nemen.

Advocaat in tuchtzaken Inge Schouwink ziet niet in waarom Aachboun zich zorgen maakt.

‘Ter vergelijking: als iemand bijvoorbeeld civielrechtelijk procedeert over een vermeend onrechtmatig handelen van de minster van justitie piept niemand erover dat de oordelende rechter door diezelfde minister bij koninklijk besluit is benoemd.’

Aachboun heeft nu om uitstel van de inhoudelijke behandeling op 19 februari gevraagd. Op dat verzoek moet nog worden beslist.

Vorige week dreigde Aachboun ook nog met een kort geding omdat in de aankondiging van de zitting op de website van de Amsterdamse raad een van de gedragsregels waarop hij zich beriep niet werd genoemd. De raad heeft dit aangepast. Verburgh: ‘Natuurlijk bepaalt de raad zelf hoe een tuchtzaak op de website in die ene regel wordt omschreven, maar men wilde het niet op de spits drijven.’

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie