Wat betreft het aantal zaken geldt voor strafrechtadvocaten en voor personen- en familierechtadvocaten dit jaar een vereiste van vijftien in plaats van tien zaken en voor advocaten in het vreemdelingenrecht een vereiste van vijftien in plaats van twaalf zaken. Voor advocaten die werkzaam zijn in het psychiatrisch patiëntenrecht geldt nu een minimum van 25 zaken. Dat was vorig jaar nog tien. Voor slachtofferzaken geldt een vereiste van zes zaken per jaar ten opzichte van nul in 2017.

De aanscherping van de inschrijvingsvoorwaarden sluit volgens de Raad voor Rechtsbijstand aan bij de adviezen in de eindrapporten van de commissie Wolfsen en de commissie Van der Meer ‘om hogere en meer geharmoniseerde deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden te stellen, vergelijkbaar met de eisen van specialisatieverenigingen’. De voorwaarden zijn bindend, aldus de raad.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft nog meer veranderd. Zo toetst de Raad niet als een advocaat lid is van een specialisatievereniging die voor haar leden minimaal dezelfde deskundigheidseisen stelt als de Raad (artikel 6). Verder kunnen advocaten een tekort aan opleidingspunten die in een kalenderjaar voor de voortzetting van een specialisatie behaald moeten worden, compenseren met een overschot aan opleidingspunten verworven binnen hetzelfde rechtsgebied in het voorafgaande kalenderjaar.

Bekijk hier alle wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie