‘Een mijlpaal,’ noemt algemeen deken Bart van Tongeren de vaststelling van de nieuwe gedragsregels. Tijdsverloop, ingrijpende wijzigingen in de Advocatenwet per 2015 en veranderingen in de praktijk waren aanleiding om de gedragsregels uit 1992 te herzien. De nieuwe richtsnoeren voor de praktijk beogen een ‘weergave van de anno 2018 binnen de balie levende opvattingen’ te vormen.

Belangrijke wijzigingen vormen het einde van het regime rond confraternele correspondentie (regel 26). Voortaan moeten advocaten aangeven of communicatie vertrouwelijk moet blijven. Voor schikkingsonderhandelingen geldt nog wel vertrouwelijkheid. Ook het provisieverbod kreeg een make-over (regel 2). Daarnaast is er een regel over de onverenigbaarheid van bepaalde openbare functies met het beroep van advocaat (gedragsregel 10) en is de regel over belangenverstrengeling eenvoudiger (gedragsregel 15).

Nieuw is ook dat de algemene raad koos voor een zogeheten ‘levende’ toelichting op de gedragsregels. Zodra opvattingen in de balie veranderen, kan de toelichting tussentijds worden aangepast.  

Overgangsrecht

Op 14 februari stelde de algemene raad de nieuwe gedragsregels vast. Vanaf publicatie op 22 februari moeten advocaten hun gedragingen afstemmen op deze nieuwe regels. Maar in communicatie tussen advocaten waar voor vandaag mededelingen werden gedaan die vertrouwelijk waren, geldt dat volgende correspondentie automatisch vertrouwelijk is na vandaag, tenzij advocaten iets anders afspreken.

In het nieuwe Advocatenblad dat op 27 februari verschijnt staan de nieuwe gedragsregels integraal afgedrukt.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie