‘De voorzieningenrechter neemt bij de beoordeling van het verzoekschrift als uitgangspunt dat er bij het verlenen van verlof tot het leggen van conservatoir beslag meer dan voorheen terughoudendheid dient te worden betracht,’ overweegt de Voorzieningenrechter in de uitspraak van 7 februari, die gisteren gepubliceerd werd. Die terughoudendheid komt door ‘toenemende kritiek in de vakliteratuur’ op de manier waarop in Nederland verlof wordt verleend. Dat speelt nog meer in de vergelijking met verlofverlening in andere landen, stelt de Voorzieningenrechter.

Terughoudendheid

Advocaat Diana Mensinga noemt de uitspraak opvallend. ‘Deze strengere houding komt niet als een verrassing. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Ik ben benieuwd of andere rechtbanken dit ook oppakken en of er echt sprake is van een strenger beleid.’ Mensinga merkte al dat de Rechtbank Amsterdam terughoudender is geworden. ‘Terwijl we vroeger juist zoveel mogelijk in Amsterdam verzoekschriften indienden, omdat ze makkelijk verlof verleenden.’

De rechtbank kon nog niet laten weten of er sprake is van een algemeen beleid.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie