Volgens de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) is het beter om in iedere zaak te vragen wat het slachtoffer wenst, en te bepalen dat de rechter een bevel medebrenging kan uitvaardigen. Volgens de stichting, waar advocaat Richard Korver de voorzitter van is, geeft de minister te kennen dat hij niet te zeer wil focussen op de formele positie van slachtoffers, maar vooral wil meeleven met het slachtoffer. Stichting LANGZS wil juist dat de formele positie van slachtoffers wordt verstevigd en dat slachtoffers gelijke rechten en een gelijke positie krijgen ten opzichte van verdachten. ‘Medeleven komt vooral uit de eigen sociale kring, een gelijke positie in de stafzaak draagt uiteindelijk veel meer bij aan verwerking.’

Hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart (VU) noemt de plannen van Dekker bezwaarlijk. ‘Het steeds verder uitbreiden van het spreekrecht voor slachtoffers leidt tot een toneelstuk dat haaks staat op de bedoeling van het strafproces. Verdachten zijn tot het moment van veroordeling nog geen dader en verdienen dan ook nog geen straf. Door ze al tijdens de rechtszitting als misdadigers te laten bejegenen, tast je allerlei fundamentele rechtsbeginselen aan.’

‘Voor de buhne en populistisch’

Strafrechtadvocaat Jan Vlug spreekt op Twitter van ‘uitbreiding van slachtofferrechten volstrekt voor de Bühne’. ‘De rechter beveelt in veel (bijna alle) ernstige gevallen al de verschijning van verdachten.’ Ook vraagt hij zich af wat de minister bedoelt met ‘stieffamilie’. ‘Het kost allemaal erg veel tijd en geld en levert niets extra op.’

Volgens advocaat Maarten van Dooren van Van Iersel Luchtman Advocaten gaat het om ‘weer een fijne populistische maatregel’. ‘Denk eerst eens na hoe dat moet passen in een strafprocedure waar een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn veroordeling,’ zegt hij op Facebook.

Daders of verdachten

Ook wordt er op Twitter door enkele advocaten met verontwaardiging gereageerd op het feit dat de minister in het interview met de Volkskrant spreekt over daders in plaats van verdachten. Jochem Verschuren van V&W Advocaten: ‘Dekker: “verschijningsplicht voor daders”. Hmmm, dus na een veroordelend vonnis moeten ze verschijnen? Waar precies?’ Volgens Floris Holthuis, advocaat bij Nolet Advocaten maakt het nogal een verschil of de minister het heeft over een verschijningsplicht voor verdachten of een verschijningsplicht voor daders.

Sidney Smeets van Spong Advocaten noemt het ‘makkelijk en doorzichtig’ om over daders te spreken en niet over verdachten. ‘Ja, de benadering van slachtoffers moet (veel) beter maar het probleem zit niet in een gebrek aan regels, het zit in een slechte uitvoering van de bestaande.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie