Politici doen steeds vaker uitspraken over zaken die nog onder de rechter zijn, stelt Trouw. Een gevaar voor de trias politica?

‘Geen commentaar zolang de zaak onder de rechter is. Dat was de geijkte reactie geweest van de voormalig korpschef van de Nationale Politie en de toenmalig minister van justitie en veiligheid toen hen werd gevraagd naar politiemol Mark M. Maar ze kozen andere woorden. “De rotste appel aller tijden”, zei wijlen korpschef Gerard Bouman. M. verdiende een zeer hoge straf, vond minister Ard van der Steur.’

Lees verder bij Trouw.

Advertentie