De meeste advocaten van nu zijn opgeleid om een casus zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar het mag genoegzaam bekend zijn dat de rol van advocaten breder moet worden om te overleven. Advocaten zouden bijvoorbeeld meer moeten weten over processen; dat is waar organisaties toch zo’n beetje uit bestaan.

Het relatief nieuwe vakgebied dat de praktijk van juristen benadert vanuit een organisatiekundig perspectief, procesmatig, heet legal management. Geïnteresseerden in de organisatie van juridische dienstverlening en juridische processen hebben een mooie ingang in die wereld aan Legal management. Realiseren van juridische kwaliteit (2018, Boom juridisch), onder redactie van Ivar Timmer en Arnt Mein.

Het boek schetst hoe juridische dienstverlening zo goed mogelijk georganiseerd en aangestuurd kan worden. Een apart hoofdstuk over de advocatuur presenteert bestaande modellen om te evalueren welke innovaties daarbij toegevoegde waarde bieden. Na de theorie volgen interviews met experts, wat het abstractieniveau aangenaam omlaag brengt.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie