In de richtlijn staan uitgangspunten die het hof en de raden van discipline in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen. Waar voorheen twee soorten kostenveroordelingen werden gehanteerd (ten gunste van de klager en de Nederlandse orde van advocaten), is in de nieuwe richtlijn een derde toegevoegd: ‘kosten van de Staat ten behoeve van de tuchtcolleges’.

‘Hoewel de kosten per “pijler” lager uitvallen in de nieuwe richtlijn, is het eindbedrag bij toepassing van de drie soorten kostenveroordelingen hoger,’ zegt Marian Verburgh, stafjurist tuchtcolleges advocatuur.

De nieuwe richtlijn geldt met ingang van 1 januari dit jaar. Voor klachten die tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 zijn ingediend blijft de Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline gelden.

De nieuwe richtlijn is hier te bekijken.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie