De advocaat, beëdigd in november 2015, was daarvoor advocaat in Portugal. Hij sprak geen Nederlands, maar van de aangeboden hulp van de deken maakte de advocaat geen gebruik. Ook wilde hij geen tolk meenemen naar besprekingen met het ordebureau. Uiteindelijk diende de deken twee bezwaren in: eenmaal voor de genoemde overtredingen, eenmaal voor het negeren van de informatieverzoeken.

Volgens de raad heeft de advocaat op geen enkel moment laten zien dat hij bereid is om zich aan de Nederlandse regelgeving voor advocaten te houden. ‘De gedragingen van verweerder […] passen in een structureel patroon van volstrekt onvoldoende besef van verantwoordelijkheid,’ zegt de raad. Reden genoeg voor schrapping van het tableau.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie