De nieuwe WWFT heeft tot gevolg dat u uw kantoorbeleid WWFT moet aanpassen en uw cliënten moet identificeren op grond van de aangepaste wetgeving. Het Werkboek WWFT kan daarbij helpen. Het is geschreven voor praktijkjuristen door praktijkjuristen met ruime ervaring op het gebied van de naleving van de WWFT.

De belangrijkste wijzigingen voor alle kantoren zijn de volgende:

  • Aanscherping van risicogebaseerde aanpak, waaronder introductie van gedragslijnen, procedures en maatregelen.
  • Introductie van de pseudo-UBO. Elke entiteit heeft verplicht een Ultimate Beneficial Owner (UBO).
  • De nationaliteitseis voor politiek prominente personen (PEP) is vervallen.
  • Een uitgebreider systeem van sancties waaronder publicatie van opgelegde boetes.

Het werkboek bevat voorbeelddocumenten en een stappenplan, speciaal toegesneden op notaris- en advocatenkantoren. Het tienstappenplan bevat de onderwerpen die opgenomen moeten worden in het WWFT-kantoorbeleid.

Het werkboek bestaat uit vier delen, inclusief een Engelse vertaling. Het eerste, algemene, deel bevat naast het tienstappenplan een voorbeeld voor WWFT kantoorbeleid, een overzicht van internationale en nationale risicobeoordeling en een toelichting op de opleidingsverplichting.

In het tweede deel staat het cliëntenonderzoek centraal. Er is een hoofdstuk opgenomen over de UBO, een hoofdstuk over de PEP en een toelichting wordt gegeven op het overgangsrecht met betrekking tot het cliëntenonderzoek.

Het derde deel gaat over het melden van ongebruikelijke transacties. Eén hoofdstuk handelt over het voor grote kantoren verplichte interne meldreglement, het andere hoofdstuk betreft het melden van ongebruikelijke transacties bij Financial Intelligence Unit (FIU‑Nederland). Het vierde deel bevat een voorbeeld voor een draaiboek. Dat deel wordt afgesloten met een takenoverzicht voor de Compliance Officer WWFT en de Auditor WWFT.

Het boek is oorspronkelijk geschreven voor de grote kantoren. Om het geschikt te maken voor kleine en middelgrote kantoren, is een leeswijzer opgenomen. Voor grote kantoren geldt de verplichting een Compliance Officer WWFT en een Auditor WWFT te benoemen. Voor de kleine en middelgrote kantoren geldt die verplichting niet.

Het tienstappenplan kan verkort als volgt worden weergegeven:

Stap 1: Stel vast of werkzaamheden WWFT-plichtig zijn (artt. 1 en 1a WWFT).
Stap 2: Identificeer de cliënt (artt. 3 en 8 WWFT).
Stap 3: Verifieer de identiteit van de cliënt (artt. 3 en 8 WWFT).
Stap 4: Stel de (pseudo-)UBO vast (artt. 3 en 8 WWFT).
Stap 5: Stel vast of de cliënt een UBO of een PEP is (artt. 8 WWFT).
Stap 6: Maak risicobeleid.
Stap 7: Monitor en doe onderzoek naar de herkomst van gelden (art. 3 WWFT).
Stap 8: Introductie van de cliënt (artt. 5 en 10 WWFT).
Stap 9: Is sprake van een ongebruikelijke transactie (artt. 15 en 16 WWFT)?
Stap 10: De ongebruikelijke transactie en alle relevante gegevens worden onverwijld gemeld bij Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Het Werkboek WWFT is samengesteld door mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, docent ondernemingsrecht aan de RUG en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Overige auteurs zijn Jacoline van Bennekom-Overgaauw, Diana Gunckel, Corrie Heck, Niels Hupkes, Bertus Kerkhoven, Rieneke van Praag Sigaar en Jeannette Wiers-van Tuijl.

Het Werkboek WWFT (Boom juridisch) is te bestellen bij [email protected]. Kosten per boek bedragen EUR 25 excl. btw. De netto‑opbrengst van het boek (oplage duizend exemplaren) gaat naar Lawyers for Lawyers.

Advertentie