De NCC, gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen, wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de nieuwe rechtbank, waar Engels de voertaal is, komt de Rechtspraak tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt deze bedrijven een plek waar internationale handelsgeschillen worden opgelost binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is blij dat de wetten door de Tweede Kamer zijn aangenomen. ‘Snel nadat de wetgeving ook door de Eerste Kamer is, kunnen we de eerste zaken behandelen bij de NCC. Praktisch gezien staat hiervoor alles in de steigers, maar deze wetgeving is cruciaal omdat het een wettelijke basis geeft om in het Engels te kunnen procederen.’

Alle politieke partijen stemden vandaag in met de nieuwe wetgeving. Voor de NCC van start kan gaan moet de Eerste Kamer zich nog buigen over het wetsvoorstel.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie