Uit cijfers van het kantoor over de beloning van het bedrijf blijkt dat de vrouwelijke werknemers 19,8 procent minder verdienen dan mannen. Dat percentage ligt nog een stuk hoger als het gaat om de best betaalde werknemers van het bedrijf. Mannen blijken gemiddeld 42 procent meer aan bonussen te ontvangen dan vrouwen. Het advocatenkantoor wil het evenwicht tussen mannen en vrouwen verbeteren door dit meer gelijk te trekken.

Alle organisaties die meer dan 250 werknemers hebben in Engeland, Schotland en Wales moeten rapporteren over de beloning van mannen en vrouwen (‘gender pay reporting’), laat een woordvoerder van Allen & Overy weten. Daarbij wordt het gemiddelde uurloon voor alle mannen in de organisatie berekend en het gemiddelde uurloon voor alle vrouwen, niet gecorrigeerd voor rol of functie.

‘Omdat in Londen een kwart van het medewerkersbestand bestaat uit vrouwen in ondersteunende (bijvoorbeeld administratieve) rollen en er relatief weinig vrouwen zijn in senior rollen, drukt dit het gemiddelde uurloon voor vrouwen aanzienlijk. Wij hanteren voor zowel mannen als vrouwen dezelfde arbeidsvoorwaarden: dit geldt voor het basissalaris, en voor de overige arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, winstdeling, variabel inkomensdeel en de bonus.’

Nederlandse situatie

Allen & Overy benadrukt dat het Amsterdamse kantoor het goed doet op het gebied van man-vrouw-diversiteit. ‘Het kantoor heeft 11 vrouwelijke partners en 23 mannelijke, het wordt geleid door een vrouw en hetzelfde geldt voor de drie grootste praktijkgroepen in Amsterdam. De man-vrouw-instroom in de partnergroep is sinds 2003 ongeveer 50/50.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie