Tweede groot Aanbestedingsrecht congres:
De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?
Woensdag 11 april
o.l.v. prof. Chris Jansen (VU) en prof. Elisabetta Manunza (UU).

De politiek-bestuurlijke visie op inkopen en aanbesteden is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Aanbestedingen worden niet (uitsluitend) gezien als instrument van economisch beleid voor het creëren van economische groei en banen, maar als krachtig instrument om de samenleving op duurzame, slimme en rechtvaardige wijze in te richten. De vraag die tijdens dit congres centraal staat luidt: in hoeverre biedt de huidige Aanbestedingswet  een geschikt juridisch kader om die gewenste ontwikkeling te faciliteren? Schiet de wet niet te kort, nu zij overheidsaanbesteders onvoldoende handvatten biedt voor het maken van keuzes met het oog op het optimaal realiseren van de inkoopdoelstellingen?

Chris Jansen en Elisabetta Manunza hebben vele gerenommeerde sprekers uitgenodigd die ingaan op de onderstaande drie deelthema’s. De volgorde van behandeling van deze deelthema’s loopt synchroon met het normale verloop van een inkoop- en aanbestedingsproces. De deelthema’s zijn:

1. Wie hebben toegang tot de aanbestedingsprocedure?
Over burgerparticipatie, MKB, sociale ondernemingen, start-ups en andere nieuwe deelnemers in een veranderende samenleving.

2. Hoe moet de aanbestedingsprocedure worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld?
Over het realiseren van aanvullende beleidsdoelstellingen die verband houden met sociale en duurzaamheidsaspecten.

3. Hoe moet verspilling tijdens de contractuitvoering worden voorkomen?
Over het realiseren van aanvullende beleidsdoelstellingen die verband houden met het beperken van transactiekosten.

Datum en tijd: woensdag 11 april van 09.30 – 17.00 uur met afsluitend een borrel.
Locatie: Auditorium, Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs: €395,- (geen BTW)

U kunt zich met dit formulier inschrijven

Meer informatie kunt u vinden op onze site: Tweede groot aanbestedingscongres

Advertentie