Waar iedereen altijd bang voor is bij plaatsvervangers, namelijk belangenverstrengeling, integriteitskwesties of het zich uitlaten in de media over lopende zaken, blijkt nauwelijks een rol te spelen in de praktijk. Meer zorgen zijn er onder de plaatsvervangers over de waardering voor hun werk en over de praktische gang van zaken binnen het gerecht.

Natuurlijk zijn de Nederlandse plaatsvervangers niet te vergelijken met de ‘echte’ leken in andere landen. Maar zij zorgen wel voor input van buitenaf in een toch enigszins besloten systeem. Hoe staat het in Nederland met de waardering voor de inbreng van de plaatsvervanger?

Lees verder bij Ivoren Toga.

Advertentie