In oktober 2016 plande de plaatselijke deken een bezoek aan het eenmanskantoor van de Haagse advocaat, omdat ze de hoofdelijke omslag voor het arrondissement niet (volledig) had voldaan en zich niet aan de daaropvolgende betalingsregeling hield. Ook haalde ze haar advocatenpas niet op.

Vlak na aankondiging van het kantoorbezoek gaf de advocaat aan naar het arrondissement Amsterdam te verhuizen en daar kantoor te gaan houden bij een vriendin. Die verhuizing zou halverwege november plaatsvinden. Op de vraag van de deken op welke datum een kantoorbezoek dan wel uit zou komen, gaf de advocaat geen reactie.

Uiteindelijk ontving de deken eind november 2016 de mededeling dat de advocaat haar praktijk naar Amsterdam had verhuisd, maar dat het postadres wel in Den Haag bleef.

Uitschrijving tableau

De Haagse deken informeerde vervolgens de deken in Amsterdam over het dossier van de advocaat en verzocht hem een kantoorbezoek af te leggen. Tijdens de voorbereiding van dat bezoek gaf de advocaat aan dat zij zich inmiddels weer in Den Haag had laten inschrijven. Dat bleek bij controle niet het geval te zijn. Verschillende mails heen en weer volgden, waarna de advocaat zich vervolgens begin september 2017 – een week voor het geplande kantoorbezoek door de Amsterdamse deken – opnieuw inschreef in het Haagse arrondissement.

In dezelfde maand bleek dat een andere advocaat de Haagse advocaat wilde dagvaarden in verband met onbetaalde facturen voor werk dat in haar naam was verricht. Eind december 2017 schreef de advocaat zich uit van het tableau.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie