Op 12 juni 2017 diende een voormalig cliënte een klacht in tegen de advocaat bij de plaatselijke deken. Die verzocht de advocaat om uiterlijk 10 juli te reageren op de klacht, maar het bleef stil. Ook rappelbrieven op 18 juli en 2 augustus bleven onbeantwoord.

Op 7 november 2017 diende de deken een klacht in voor het ‘onvoldoende voortvarend reageren op dekenverzoeken’.

De raad geeft ter zitting aan zwaar te tillen aan de zaak: de advocaat maakte het voor de deken onmogelijk om zijn functie naar behoren uit te voeren. Er volgt daarom, mede gezien het tuchtrechtelijk verleden van de advocaat, een schorsing van vier weken. Ook neemt de raad daarbij mee dat de advocaat zonder berichtgeving niet ter zitting is verschenen.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie