Politiek1

Anne Damen (27)
Advocaat bij: Schakenraad Advocaten, Eindhoven
Politieke partij: DeurneNU
Gemeente: Deurne
Plaats op kieslijst: 5
Aantal zetels in gemeenteraad voor de verkiezingen: 5

Toen vertegenwoordigers van Jongerenraad Deurne bij haar op de middelbare school kwamen praten over thema’s als het centrum van Deurne en uitgaan, viel Anne Damen, destijds dertien jaar, op vanwege haar uitgesproken mening. Ze werd lid van Jongerenraad Deurne en later van de Participatieraad. Damen is geboren en getogen in Deurne. Ze studeerde Rechten in Tilburg. Vier jaar geleden werd ze lid van DeurneNU. ‘Deze plaatselijke partij zet zich met name in voor de leefbaarheid in de verschillende kerkdorpen waaruit Deurne bestaat,’ licht Damen toe. Omdat ze destijds net als advocaat aan het werk ging, koos zij voor de functie van burgercommissielid. ‘Inmiddels heb ik geleerd dat, gezien mijn nieuwsgierigheid, het onmogelijk is om niet de gemeenteraad in te gaan.’

Waar ze zich hard voor wil gaan maken als ze verkozen wordt? ‘Ik vind het belangrijk dat zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. Voor jongeren, maar ook zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De maatschappij vergrijst. Dan moet die daar ook naar worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van levensloopbestendige woningen, waarin ouderen gelijkvloers kunnen wonen.’

Het aanpakken van de onverharde wegen is een ander stokpaardje van Damen. ‘De onverharde wegen wekken ergernis op. Er is overlast door stuifzand en er komen regelmatig gaten in de weg, die weer vlak gemaakt moeten worden. En na het zaai- en oogstseizoen begint het verhaal weer opnieuw.’ Ook zou Damen graag zien dat er geen vrachtverkeer meer door het centrum rijdt. ‘Als letselschadeadvocaat zie ik waar de ongevallen plaatsvinden. Dat is een reden om een weg opnieuw onder de loep te nemen. Was het toeval, of bestaat er een verkeersonveilige situatie?’

Damen werkt overigens, bewust, niet in dezelfde gemeente als waar zij zich verkiesbaar heeft gesteld: ‘Veel advocatenkantoren in Deurne treden op tegen de gemeente. Ik zou niet willen dat collega’s van mij veelvuldig juridische conflicten met de gemeente Deurne hebben.’

Update dd 22 maart: Anne Damen lijkt gekozen. Haar partij behaalde vijf zetels.


Politiek2

Stefan Jansen (32) 
Advocaat bij: De Voort Advocaten | Mediators, Tilburg
Politieke partij: PvdA
Gemeente: Tilburg
Plaats op kieslijst: 3
Aantal zetels in gemeenteraad voor de verkiezingen: 5

Vanaf zijn achttiende verjaardag is Stefan Jansen lid van de PvdA Tilburg. Voor die tijd was hij lid van de jongerenpartij van de PvdA. Bij deze partij voelt hij zich het meest thuis vanwege de mensen en de standpunten. Zijn politieke voorkeur kreeg hij niet van huis uit mee. ‘Alle vijf de gezinsleden stemmen bij ons op een andere partij. Een heel doorsnee gezin wat dat betreft.’ Zijn vader werkte als interim-manager, met name voor overheden, zijn moeder als secretaresse. Politiek was geen vast gespreksonderwerp, de actualiteit was dat wel.

Het sociale karakter van de PvdA spreekt Jansen aan. ‘Niet besturen vanuit eigen belang, maar kijken naar waar de maatschappij als geheel baat bij heeft.’ Het zoeken en vinden van werk, bijvoorbeeld, is volgens de arbeidsrechtadvocaat een onderwerp waarbij de gemeente best een steuntje in de rug mag geven. ‘Dat is in het belang van de gemeente én van het individu. In Tilburg krijgen tussen de 7.000 en 8.000 mensen een bijstandsuitkering, tegelijkertijd zijn er veel vacatures. Vorig jaar zijn er 131 mensen uit de uitkering geholpen. Dat vind ik onvoldoende. Ergens gaat er dan iets mis.’

Tilburg kan volgens Jansen een voorbeeld nemen aan Amsterdam waar de gemeente met zo veel mogelijk bij standsgerechtigden een persoonlijk gesprek voert. ‘Zij worden gewezen op hun verplichtingen, maar ook ingelicht over de manier waarop de gemeente ze kan helpen.’ Ook legt de gemeente Amsterdam de prioriteit bij mensen die al langer werkloos zijn. ‘Juist degenen die relatief kort werkloos zijn, maken een grotere kans om binnen afzienbare tijd zelf een baan te vinden, is de redenering. Tilburg legt de prioriteit juist andersom. Ik vind het Amsterdamse model logischer.’

Als hij in de gemeenteraad komt, zal de Tilburgse arbeidsrechtadvocaat een deel van zijn werk afwenden. ‘Alle zaken waarbij de gemeente partij is, zal ik dan niet meer doen. Je kunt de gemeente niet controleren en tegelijkertijd adviseren bij of procederen tegen dezelfde club.’

Update dd 22 maart: Stefan Jansen lijkt vooralsnog niet gekozen. Zijn partij behaalde twee zetels.


Politiek3

Pieter van der Woerd (28)
Advocaat bij: NautaDutilh, Amsterdam
Politieke partij: ChristenUnie
Gemeente: Leiden
Plaats op kieslijst: 3
Aantal zetels in gemeenteraad voor de verkiezingen: 1

Tijdens zijn studententijd ging Pieter van der Woerd een keer mee met een lid van zijn studentenvereniging naar een gemeenteraadsvergadering in Leiden. Zo kwam hij met de ChristenUnie Leiden in aanraking. Inmiddels is hij voorzitter van de lokale afdeling. In het dagelijks leven adviseert en procedeert hij op het gebied van algemeen bestuursrecht, ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht. Als gemeenteraadslid kunnen de kennis en ervaring die hij als advocaat heeft opgedaan hem goed van pas komen, verwacht hij.

In zijn werk ziet hij regelmatig voor welke uitdagingen gemeenten staan bij nieuwe bouwprojecten, maar ook welke mogelijkheden gemeenten hebben om de kaders voor dergelijke projecten vast te stellen. ‘Zo is er in Leiden een tekort aan woningen. Er moet dus worden bijgebouwd. De gemeente moet projectontwikkelaars daarbij echter geen vrijbrief geven voor hun plannen, maar met hen samenwerken en daarbij duidelijke kaders schetsen. Alle belangen moeten altijd zorgvuldig worden afgewogen.’ Dat betekent bijvoorbeeld dat aandacht voor de schaal van de buurt, voor groen, duurzaamheid en de inrichting van de openbare ruimte centraal moeten staan, zegt hij.

Van der Woerd staat op de derde plaats van de kieslijst van de ChristenUnie. Voor de verkiezingen heeft zijn partij een zetel in de gemeenteraad. Toch is er volgens hem een grote kans dat hij de komende periode in de raad komt. ‘Afgaande op afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zit de ChristenUnie in Leiden in de lift. En onze nummer twee vertrekt naar verwachting na een jaar naar het buitenland,’ legt hij uit.

Ook als de ChristenUnie maar één zetel haalt, gaat Van der Woerd de gemeentepolitiek in. Hij wordt dan duo-raadslid. De advocaat op het gebied van bestuursrecht sluit niet uit dat hij als gemeenteraadslid met dossiers te maken zal krijgen waarin de belangen van een cliënt botsen met die van de gemeente. ‘Op zo’n moment zal ik uiteraard niet betrokken zijn bij dat onderwerp. En dan zal ik natuurlijk ook niet mijn collega-raadsleden influisteren welk standpunt ze moeten innemen.’

Update dd 22 maart: Pieter van der Woerd lijkt niet gekozen. Zijn partij behaalde één zetel. 


Politiek4

Michael Yap (34)
Advocaat bij: Ravelijn Advocaten & Mediators, Bergen op Zoom
Politieke partij: PvdA
Gemeente: Roosendaal
Plaats op kieslijst: 1
Aantal zetels in gemeenteraad voor de verkiezingen: 2

Interesse in politiek heeft Michael Yap van jongs af aan. In 2004 werd hij lid van de PvdA en twee jaar later kwam hij, op 22-jarige leeftijd, in de Roosendaalse gemeenteraad. Hij studeerde toen nog rechten in Tilburg. Yap heeft twee oudere en een jongere broer. Bij hem thuis werd vroeger niet veel over politiek gesproken. Zijn vader, oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië, werkte in de baggerindustrie. Zijn moeder in de zorg. ‘Ik wil onrecht aanpakken,’ zegt Yap. Dat motiveerde hem om de plaatselijke politiek in te gaan.

Thema’s als werkgelegenheid en onderwijs hebben zijn aandacht. Zijn doelen houden niet op bij de gemeentegrenzen, vertelt de advocaat met een achtergrond in het internationale recht. Op zijn initiatief krijgen de duurzame ontwikkelingsdoelen van Roosendaal een vervolg. ‘Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gelijke rechten voor mannen en vrouwen, armoedebestrijding en duurzaamheid.’

Zijn werk in een gemengde praktijk versterkt zijn werk als gemeente raadslid. ‘De samenleving juridiseert. Als advocaat kan ik daar mijn voordeel mee doen.’ Tegelijkertijd voedt zijn sociaal-democratische inslag hem als advocaat. ‘Ik werk veel in de sociale advocatuur in het asiel- en vreemdelingenrecht. Mensen moeten geholpen worden waar nodig, is mijn overtuiging.’

Of zijn belangen als advocaat nooit botsen met zijn belangen als gemeenteraadslid? ‘Daar is vaak wel een spanning tussen. Roosendaal en Bergen op Zoom liggen vlakbij elkaar. Zaken tegen de gemeente Roosendaal kan ik simpelweg niet doen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.’

Update dd 22 maart: Michael Yap lijkt gekozen. Zijn partij veroverde twee zetels. 


Politiek5

Yvonne Slob (30)
Advocaat bij: Vogelaar Bosch Spijer Advocaten, Honselersdijk
Politieke partij: VVD
Gemeente: Lopik
Plaats op kieslijst: 5
Aantal zetels in gemeenteraad voor de verkiezingen: 4

‘Samen sterk met jong en oud’, is de slogan van Yvonne Slob. Ze is opgegroeid in Lopik. Slob studeerde in Utrecht en Rotterdam, maar bleef altijd in haar geboorteplaats wonen. Na haar rechtenstudie met als master ‘Aansprakelijkheid en Verzekering’ ging ze de advocatuur in. Bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten in Honselersdijk verleent ze rechtsbijstand aan slachtoffers van letselschade.

Sinds 2016 is ze lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lopik. ‘Ik vind het leuk om de gemeente te adviseren over uiteenlopende sociale onderwerpen. En ik zou daarin nog wel wat verder willen gaan. Daarom wil ik lid worden van de gemeenteraad. Dan kan ik me nog meer “bemoeien” met het beleid binnen onze gemeente.’

De verkeersveiligheid in Lopik is een van de onderwerpen die de letselschadeadvocaat enorm aan het hart gaat, vertelt ze. Daarnaast is ze geïnteresseerd in bredere maatschappelijke onderwerpen zoals wonen en recreatie. ‘Ik ken het gebied goed, en ken veel mensen die er wonen. Op verjaardagen en bij de sportclub hoor je veel verhalen. Daardoor kan ik me veel voorstellen bij de thema’s die er spelen.’

Slob werkt fulltime als advocaat. Als ze lid wordt van de gemeenteraad, zal ze die functie verspreid over de avonduren en de weekends vervullen. Ze verwacht niet dat ze te maken krijgt met  tegenstrijdige belangen. ‘De gemeente waarvoor ik me verkiesbaar heb gesteld, is een andere dan de gemeente waarin ik werk als advocaat.’

Update 22 maart: Yvonne Slob lijkt gekozen. Haar partij behaalde vijf zetels.


Kandidaat-raadsleden

Deze advocaten hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Namen die cursief zijn weergegeven lijken op grond van de uitslag op 22 maart niet gekozen. De formele uitslag volgt nog.

 • Hendrik Jan Biemond, (Allen & Overy, Amsterdam), nr. 3 PvdA Amsterdam.
 • Nazmi Türkkol, (De Wit Lattmann Türkkol advocaten, Amsterdam) nr. 21 D66 Amsterdam.
 • Don Ceder, (Ceder Advocatuur, Amsterdam) nr. 1 ChristenUnie Amsterdam.
 • Pieter van der Woerd, (NautaDutilh Amsterdam), nr. 3 CU Leiden.
 • Mandy Oud, (Groen Caubo Montessori Advocaten, Almere), nr. 1 D66 Landsmeer.
 • Anna van Popering, (Bos Van Eck Advocaten Mediators, Gouda) nr. 2 ChristenUnie Gouda.
 • Yvonne Slob, (Vogelaar Bosch Spijer Advocaten, Honselersdijk) nr. 5 VVD Lopik.
 • Stefan Jansen, (De Voort Advocaten | Mediators, Tilburg) nr. 3 PvdA Tilburg.
 • Michael Yap, (Ravelijn Advocaten & Mediators, Bergen op Zoom), nr. 1 PvdA Roosendaal.
 • Anne Damen, (Schakenraad advocaten, Eindhoven) nr. 5 Deurne.nu Deurne.
 • Monica Leenders, (Boels Zanders Advocaten, Eindhoven), nr. 1 CDA Geldrop-Mierlo.
 • Marieke Nass, (Nass Advocatenkantoor en Belastingadviespraktijk, Gulpen) nr. 1 CDA Gulpen-Wittem.
 • Bram Hofmans, (Lap & Hofmans Advocaten, Malden), nr. 8 CDA Wijchen.
 • Emmy Elgersma (advocaatvanu, Steenwijk), nr. 2 D66 Steenwijkerland.

* De lijst kwam tot stand naar aanleiding van aanmelding van advocaten en eigen research maar is geen uitputtende opsomming. Dit artikel verschijnt ook in Advocatenblad 2018-03.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie