‘Het aantal wrakingsverzoeken in strafzaken neemt toe en we zien steeds vaker dat de verdediging wordt neergelegd als de wraking ongegrond wordt verklaard. Het is geregeld een truc en misbruik van procesrecht,’ schrijft Bos in haar blog op www.sdu.nl.  Volgens haar is het effect van een wrakingsverzoek op een rechtbank aanzienlijk. ‘Het raakt rechters in hun integriteit en legt het proces lam. Daarnaast wordt in de beeldvorming de betrouwbaarheid van de rechtspraak hiermee niet gediend. Ik zie in de krant of op tv nooit een advocaat openlijk bakzeil halen na een mislukte wraking en toegeven dat het eigenlijk een truc was die hij toepaste. Terwijl het dat toch geregeld is. Daarmee kan zomaar het beeld ontstaan dat de rechtspraak eigenlijk een inteeltclub is die zijn eigen onafhankelijkheid niet helemaal serieus neemt en elkaar daarbij ook nog de hand boven het hoofd houdt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’

Soeteman is niet te spreken over de woorden van Bos. ‘Het zou goed zijn als het Openbaar Ministerie en de advocatuur dichterbij elkaar komen, maar dit zorgt juist voor polarisatie.’ Soeteman vraagt zich af of dit het standpunt is van het Openbaar Ministerie of alleen de mening van Bos. ‘Ik herken het niet en het is geen goede manier om als procespartijen met elkaar om te gaan.’

Ook op Twitter wordt verontwaardigd gereageerd op de uitlatingen van Bos. Advocaat Jaap Baar twittert: ‘Klacht van Bos is onder andere dat advocaten het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnen, om vervolgens zo ongeveer iedere wraking of neerleggen van de verdediging weg te zetten als misbruik of vuile tactiek, hetgeen gewoonweg pertinente onzin is.’

Advocaat Sidney Smeets stelt dat advocaten geen ‘officers of the court’ zijn, maar eenzijdige belangenbehartigers. ‘Dat mevrouw Bos dat niet snapt, ok, maar dat de Raad van Discipline de blog tweet, zorgelijk. ‘Daarnaast mist mevrouw even dat er nu juist wél een instrument is om te klagen, namelijk het tuchtrecht.’

Advocaat Robbert Ketwaru twittert: ‘Wat een tendentieus stuk! Alsof advocaten wraking gebruiken als truc om verdachten vrij te krijgen of om aanhouding te krijgen. Wraking is juist een middel dat, als ik kijk in mijn omgeving, uiterst behoedzaam wordt ingezet omdat men vindt dat rechten van verdachte worden geschonden.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie