Woensdag konden stemgerechtigden hun mening geven over de Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten (Wiv). Meer kiezers hebben tegen de nieuwe inlichtingenwet gestemd dan voor. Bij het referendum was 49,5 procent van de stemmen tegen en 46,5 procent was voor. Vier procent van de kiezers stemde blanco.

Datacenter BIT liet vervolgens weten samen met de NVSA, Bits of Freedom, Privacy First en de Nederlandse Vereniging van Journalisten naar de rechter te stappen. ‘De organisaties zijn verheugd dat de meerderheid van de stemgerechtigden tegen de Wiv is, maar aangezien het om een raadgevend referendum gaat, kan en mag de politiek de uitslag negeren,’ aldus BIT in een persbericht.

Soeteman laat weten dat het besluit om naar de rechter te gaan voor de NVSA nog niet definitief is. ‘Wij zijn blij met de Nee-stem, en hopen dat hierdoor de WIV zal worden ontdaan van die onderdelen waarvan de NVSA meent dat die te verregaand in strijd zijn met de mensenrechten, de privacy en de positie van de advocaat. Mocht dat niet gebeuren, dan zal de rechtszaak worden voortgezet.’ Als voorbeeld noemt hij de bulkinterceptie en de verplichting mee te werken aan ontsleuteling.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie