De plaatselijke deken diende begin mei 2017 een klacht in nadat de advocaat herhaaldelijk niet op zijn brieven en mails reageerde. Hij negeerde informatieverzoeken en ook op de toezending van het concept dekenbezwaar kwam geen reactie. Volgens de Bossche raad van discipline vormde dat, mede gezien het tuchtrechtelijk verleden van de advocaat, genoeg reden voor een onvoorwaardelijke schorsing van vier weken.

In de periode tot het hoger beroep volgde de advocaat onder meer een cursus tot het afleren van uitstelgedrag, ging hij in therapie en kwam hij bijna alle bij een kantoorbezoek gemaakte afspraken na. Positieve ontwikkelingen die volgens de deken een voorwaardelijke schorsing rechtvaardigen, zij het voor een langere periode dan vier weken.

Voordeel van de twijfel

Het hof overweegt dat aan de ene kant vaststaat dat de advocaat gedurende lange tijd ontwijk- en uitstelgedrag toonde. Tegelijkertijd lijkt de advocaat de consequenties van zijn gedragingen in te zien en heeft hij aantoonbare stappen in de goede richting gezet. Gelet op die ontwikkeling gaat het hof mee in de redenering van de deken en wordt de onvoorwaardelijke schorsing omgezet in een voorwaardelijke schorsing van acht weken.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie