Volgens de VNJA verblijven kinderen langer dan nodig in een instelling omdat er geen passende vervolgplek beschikbaar is of omdat zij op een wachtlijst staan voor een ambulante behandeling. ‘In de praktijk betekent dit dat kinderrechters beslissen dat kinderen langer uit huis geplaatst blijven […] en van hun vrijheid worden benomen dan eigenlijk zou moeten of kunnen,’ stelt de VNJA.

De vereniging ziet haar beeld bevestigd in verschillende onderzoeksrapporten en uitspraken van (kinder)rechters. Ook in de eerste evaluatie van de Jeugdwet, die begin januari van dit jaar verscheen, wordt geconstateerd dat ‘het onvoldoende lukt om binnen het gedwongen kader, tijdig passende hulp te organiseren’.

De VNJA vraagt de minister met spoed maatregelen te nemen om de kinderen in kwestie passende hulp en zorg te geven.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie