In het ouderschapsplan, dat scheidende ouders nu verplicht moeten opstellen, staat dat kinderen ‘op passende wijze’ betrokken moeten zijn. Volgens de Rechtspraak is dit te vaak een holle frase. Daarom begint de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle met een pilot die strengere eisen stelt aan de rol van kinderen bij de afspraken die ouders maken.

Bruggesprek
Kern van de pilot is dat ouders een zogeheten ‘bruggesprek’ voeren met de kinderen over de verzorging en opvoeding. Familierechters zullen advocaten en de ouders daar ook naar vragen. Ouders die geen ouderschapsplan hebben en geen gesprek met de kinderen hebben gevoerd, moeten voortaan de rechter informeren over hoe de kinderen reageren op de lopende omgangsregeling.

De Vrije Universiteit en Universiteit Tilburg doen, als onderdeel van de pilot, onderzoek naar de effecten van het bruggesprek en informatieverstrekking over de kinderen. De pilot is bedoeld voor alle echtscheidingsverzoeken die vallen onder de zittingsplaats Zwolle van de rechtbank Overijssel.

Op initiatief van de werkgroep Kind en Scheiden kwam de pilot tot stand. Familierechters, advocaten, psychologen en scheidingsmediatoren maken hier onderdeel van uit. Ook de Raad voor de kinderbescherming was hierbij betrokken.

Rouvoet
De pilot in Zwolle is in lijn met bij het voorstel dat André Rouvoet, voozitter van het Platform Scheiden zonder Schade, vorige maand aan het kabinet presenteerde. Met het voorstel wil hij de schade van scheidingen voor kinderen zo veel mogelijk te beperken. Rouvoet pleit ervoor dat één rechter de hele scheiding afwikkelt en één ‘gezinsadvocaat’ verantwoordelijk is voor de belangen van alle betrokken.

In het februarinummer van het Advocatenblad zei Rouvoet: ‘Aan het huidige toernooimodel kleven nadelen. Op zich kan een scheiding op tegenspraak heel goed lopen. Maar dat je allebei een advocaat inhuurt die helaas in veel gevallen probeert het gelijk naar zich toe te trekken en de ander te verzwakken in zijn argumentatie, staat onder druk. Daar worden de kinderen gemakkelijk de dupe van.’

Gezinsadvocaat
Een kerngroep bestaande uit onder meer familierechtadvocaten, rechters, psychologen, en een vertegenwoordiger van de Kinderombudsman is bezig met het uitwerken van de gezinsadvocaat. Kenmerkend voor de gezinsadvocaat is dat hij niet gaat voor het belang van één cliënt, maar meervoudig partijdig is. Lid van de kerngroep Wampie van Arkel zei in het januarinummer van het Advocatenblad: ‘Zo kan de focus blijven op het belang van de kinderen en het bereiken van een duurzame regeling, waardoor ouders een oplossing krijgen voor hun geschillen en niet in een strijd terechtkomen of blijven.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie