De NOvA werkt aan een rechtsgebiedenregister, waarbij advocaten zich verplicht moeten registreren op minimaal één rechtsgebied en maximaal vier disciplines. Per geregistreerd rechtsgebied geldt de bijbehorende plicht jaarlijks tien opleidingspunten te behalen.

Het rechtsgebiedenregister komt er volgens plan op 1 januari 2019 en moet een zoekmachine gaan vormen voor de rechtzoekende consument. Advocaten kunnen bij het registreren van hun specialisme kiezen uit 35 rechtsgebieden. In de eerste twee jaar zit daar ook nog het rechtsgebied ‘algemene praktijk’ bij. Daarmee wil de NOvA tegemoet komen aan advocaten die werkzaam zijn op een veelheid aan rechtsgebieden en nog geen keuze hebben gemaakt. Deze tijdelijke mogelijkheid loopt eind 2020 af. Vanaf 1 januari 2021 is het niet langer mogelijk zich te laten registreren onder de noemer ‘algemene praktijk’.

Maatschappelijke druk

Volgens algemeen deken Bart van Tongeren is de maatregel nodig om tegemoet te komen aan ‘de toenemende maatschappelijke druk’. ‘Een rechtzoekende moet erop kunnen vertrouwen dat een advocaat de zaak aankan en er geen zootje van maakt.’

Bernard de Leest, lid van de algemene raad van de NOvA, noemt het ‘onafwendbaar’ dat de algemene praktijk verdwijnt en dat advocaten een keuze maken voor een aantal gespecialiseerde rechtsgebieden. ‘We realiseren ons dat dit een forse impact kan hebben. Vandaar dat we voor een overgangstermijn van 2,5 jaar hebben gekozen, dat lijkt ons redelijk’.

De keuze voor een bepaald rechtsgebied betekent niet dat advocaten niet actief mogen zijn op andere terreinen. Het wordt advocaten echter niet toegestaan zich, bij voorbeeld op de eigen website, te profileren als deskundige op andere rechtsgebieden. De Leest: ‘Het is geen beroepsverbod. Het gaat erom hoe je je naar buiten presenteert.’

Provincie

Het college van afgevaardigden van de NOvA sprak donderdagmiddag over het voornemen van de NOvA. Met name fracties buiten de Randstad toonden zich tegen.  Volgens de Arnhemse advocaat Sip van Dijk zijn er met name in de provincie veel kantoren te vinden met een brede praktijk. ‘Veel van deze kantoren kunnen in de problemen komen. Dat kan niet de bedoeling zijn, ook niet voor de rechtzoekende.’

Ook vanuit Zeeland/West-Brabant is er kritiek. ‘Ik denk dat in heel veel arrondissementen buiten de Randstad de wens leeft om de algemene praktijk in stand te houden’, aldus civilist Jaap de Jonge uit Goes. Hij stelde donderdag voor de algemene praktijk als rechtsgebied te handhaven, waarbij advocaten benoemen op welke rechtsgebieden ze hoofdzakelijk werkzaam zijn. Een overgangstermijn van 2,5 jaar is volgens De Jonge in ieder geval te kort.

De fractie Oost-Brabant wil sowieso niets weten van een rechtsgebiedenregister. Volgens deze fractie ligt het niet op de weg van de NOvA een zoekmachine voor consumenten te bouwen, maar moet dat aan de markt worden overgelaten.

Het college van afgevaardigden praat later dit jaar verder over het rechtsgebiedenregister. In de tussentijd vindt er nader overleg plaats met de algemene raad.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie